قالب وردپرس
تولد گاه بهانه ای است برای دلتنگ خود شدن

تولد گاه بهانه ای است برای دلتنگ خود شدن

 

با صدای عطی

 

تولد مفهومی ست ناپیوسته در زندگی امروز ما 🍰
و عشق مفهومی ست پیوسته(اگر دریابیم)💝

با عشق زندگی کن تا پیوسته متولد شوی💞

پست های توصیه شده

ارسال نظر

متن خود را برای جستجو وارد نماید