قالب وردپرس
تو را دوست میدارم. تو را به خاطر دوست داشتن دوست میدارم

تو را دوست میدارم. تو را به خاطر دوست داشتن دوست میدارم

تو را دوست می دارم…
تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم
به خاطر بوی لاله های وحشي
به خاطر گونه ی زرين آفتاب گردان
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

تو را به اندازه ی همه ی کسانی که دوست نمی دارم… دوست می دارم
اندازه قطرات باران، اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارم
تو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم
برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب مي شود و
برای نخستين گناه…

تو را دوست می دارم…
تو را به خاطر دوست داشتن… دوست می دارم

با صدای دو عاشق همراه ، عطی و صائب

پست های توصیه شده

ارسال نظر

متن خود را برای جستجو وارد نماید