قالب وردپرس
تو می دمی و آفتاب میشود…

تو می دمی و آفتاب میشود…

نگاه کن که غم درون دیده ام چگونه
قطره
قطره
آب می شود
چگونه سایه سیاه سرکشم
اسیر دست آفتاب می شود …
با صدای #نعیمه

پست های توصیه شده

ارسال نظر

متن خود را برای جستجو وارد نماید