قالب وردپرس
خداوندا-خدایا-بارالها-ای همه هستی ز تو پیدا شده- نیایشی با خداوند- ستایش تنها مخصوص توست-پروردگار

خداوندا-خدایا-بارالها-ای همه هستی ز تو پیدا شده- نیایشی با خداوند- ستایش تنها مخصوص توست-پروردگار

خدایا
درتو چیست جز خوبی و مهربانی
ای محبت مطلق
ای شادمانی مطلق
ای خوبی مطلق
ای عشق مطلق
درتوچیست جز رساندن خیر
وآیا کسی که تورا بجوید
درخود اینها را نباید داشته باشد
خدایا تورا سپاسگزارم
که در کنارمنی
درکنار تنهایی های من
بغضهای من
غریبی های گاه به گاهم
وابستگی های ناجوانمردانه ام
ای پناهگاه
ای مادر
ای پدر
ای دارایی ارزشمند تمام نشدنی
خدایا بخاطر تمام محبتت
بخاطر تمام خوبیهایت
بخاطر تمام انرژی ای که درمن میرویانی
از تو سپاسگزارم
از تو عشق میخواهم
از تو محبت میخواهم
ازتو ثروت میخواهم
ازتو شادمانی میجویم
ازتو آبرو میجویم
از تو سلامتی میجویم
مرا بپذیر
فرزند کوچک وابسته ات را که هرچه دارد از توست
خدایا
مرا در آغوش بگیر
مرا بپذیر
ای بخشنده گناهان
ای پوشاننده سیاهی ها
مرا بپذیر…
به قلم الهام فرهمند و صدای آزیتا

پست های توصیه شده

ارسال نظر

متن خود را برای جستجو وارد نماید