قالب وردپرس
دلم.. یک اتفاق تازه می خواهد..

دلم.. یک اتفاق تازه می خواهد..

نه مثل عشق و دل دادن..؛
نه در دام غم افتادن..؛
دگر اینها گذشت از ما..!

شبیه شوق یک کودک..
که کفش نو به پا دارد
و گویی کل دنیا را ..
در آن لحظه به زیر کفشها دارد،
دلم یک شور بی اندازه می خواهد!
نه با تو .. با خودم تنها!

فقط گاهی..

دلم.. یک اتفاق تازه میخواهد..!!

 

 

با صدای آزیتا

پست های توصیه شده

ارسال نظر

متن خود را برای جستجو وارد نماید