قالب وردپرس
دل که تنگ است کجا باید رفت؟

دل که تنگ است کجا باید رفت؟

دل که تنگ است کجا باید رفت؟ به در و دشت و دمن؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟
یا به یک خلوت و تنهایی امن ،دل که تنگ است کجا باید رفت؟

با صدای ضحی

 

دل که تنگ است برو خانه دوست…
شانه اش جایگه گریه تو،سخنش راه گشا،بوسه اش مرهم زخم دل توست
عشق او چاره دلتنگی توست
دل که تنگ است برو خانه دوست
خانه اش خانه توست

پست های توصیه شده

ارسال نظر

متن خود را برای جستجو وارد نماید