قالب وردپرس
دیشب برای پیدا کردن صورت زیبایت تمام دفتر های خواب را ورق زدم…

دیشب برای پیدا کردن صورت زیبایت تمام دفتر های خواب را ورق زدم…

برای پیدا کردن نفسی گرم
تمام نفس ها را هدر دادم
چون جانی نماند نفسی جانم را گرفت
و چون زیبایی نیست
زیباییهایم را گرفتند…

 

با صدای شایسته

پست های توصیه شده

ارسال نظر

متن خود را برای جستجو وارد نماید