قالب وردپرس
چگونه گم کنم تو را که در جهان من تویی..

چگونه گم کنم تو را که در جهان من تویی..

چگونه گم کنم تو را که در جهان من تویی
چگونه کم کنم ز تن که در نهان من تویی

به صبح غبطه میخورم نشسته بر لبان تو
دلم شکفته از بهار که ارغوان من تویی

ببین چراغ چشم تو چگونه جلوه میکند
بگو کجا رها شدی همه نشان من تویی

ازین کرانه های دور گرفتی از قفس مرا
به سینه میفشارمت که در رگان من تویی

ببین تمام هستی ات مرا به اوج میبرد
نمیروی ز خاطرم که بر زبان من تویی

 

شعر از محمد نوری

و صدا از نوا

پست های توصیه شده

ارسال نظر

متن خود را برای جستجو وارد نماید